Economische relaties [fr]

Er zijn zeer nauwe zakenrelaties tussen België en Frankrijk. Vooral op het gebied van handel, investeringen, het scheppen van banen, … België is de derde grootste klant- en leverancier van Frankrijk. Voor België is Frankrijk dan weer de tweede grootste klant en derde grootste leverancier.

JPEG De Franse export naar België is met 14% toegenomen in 2010 tegenover 13.6% voor de totale Franse verkoop. Ter vergelijking: de hoeveelheid die naar België wordt geëxporteerd (29.2 miljard) is bijna het dubbele van wat er naar China wordt geëxporteerd (15.1 miljard). Vorig jaar exporteerden 18 338 Franse bedrijven naar België. Door tal van actoren is België dan ook de belangrijkste bestemming voor de Franse verkoop.

Onze invoer vanuit België is niet in dezelfde mate toegenomen als onze uitvoer. Na een daling van 20% in 2009 (van 40.8 naar 32.5 miljard euro), is de import opnieuw toegenomen met 9.4 % (tot een bedrag van 35.8 miljard euro). Deze groei is echter nog steeds minder dan de groei van de export (14%). De Franse export groeide vooral door de verkoop van farmaceutische producten, auto’s en afval.
De farmaceutische producten vormen het belangrijkste deel van de export naar België (14% van het totaal). Dit cijfer steeg van 2.7 naar 4.1 miljard euro, goed voor een stijging van 49% of 1.4 miljard euro. Deze groei is zeer uitzonderlijk aangezien er in 2009 al een stijging was van 34%. België is dus een zeer belangrijke afzetmarkt voor medicijnen en vaccins.

Onze recyclingactiviteiten met België kenden ook een stijging van 77%. België is ook op dit gebied onze belangrijkste klant (met 23% van het totaal) voor een bedrag van 1 miljard euro. De sterke verkoop verwijst niet alleen naar een stijging in volume, maar ook naar de verhoging van de prijzen van de industriële grondstoffen. De export is eigenlijk voor 70% afkomstig van metaalafval, waarvan de prijzen de laatste 2 jaar fors gestegen zijn.

In 2010 heeft de welvarende Belgische automarkt ook bijgedragen tot de Franse Export. Franse autoconstructeurs hebben immers een goede positie op de Belgische markt. In 2009 vertegenwoordigden automerken Renault, Peugeot en Citroën 28% van de Belgische automarkt (nieuwe wagens). De jaarlijkse verkoop van personenwagens steeg in 2010 met 14,1%.

Europees gezien is Frankrijk sinds meer dan 10 jaar het belangrijkste land voor België voor werkgelegenheidscheppende investeringen. In 2010 stonden de Belgische investeerders op de 8e plaats van alle buitenlandse investeerders in Frankrijk. België heeft zo’n 30 investeringsprojecten die goed zijn voor de creatie of het behoud van 806 jobs. Er zijn meer dan 3 650 Belgische bedrijven gevestigd in Frankrijk. In totaal stellen deze 203 591 mensen te werk.

In België zijn er ongeveer 1 600 Franse bedrijven gevestigd.
Ten slotte, België is de vierde grootste investeerder in Frankrijk op vlak van voorraadinvesteringen: Het deel van de Belgen is in totaal goed voor ongeveer 81,3 miljard euro (volgens de Bank van Frankrijk).

Gepubliceerd op 26/03/2015

bovenaan de pagina